Duncan Việt Nam trân trọng giới thiệu bài dự thi Duncan yo-yo online contest 2015

Duncan Việt Nam trân trọng giới thiệu bài dự thi Duncan yo-yo online contest 2015.
P/S: Vì lý do bản quyền âm nhạc nên Duncan đã ghép lại bản nhạc Throw Duncan vào video gốc của bạn trước khi up lênBài dự thi Duncan Vietnam online contest 2015 của bạn Nguyễn Phương Khanh đến từ TP. Hồ Chí Minh.Bài dự thi Duncan Vietnam online contest 2015 của bạn Hoàng Mẫn Đạt đến từ TP. Hồ Chí Minh.