• duncan
  • dunc an
Trịnh Hùng Liêm
Trịnh Hùng Liêm Năm kinh nghiệm: 4 Năm (từ 2012)
Điểm mạnh kỹ thuật: 4A
Phong cách chơi: 4A
Thành tích:
- 1st VNYYC 2013
- 2nd VNYYC 2014
Thân Trọng Sơn
Thân Trọng Sơn Năm kinh nghiệm: 4 năm (từ 2012)
Điểm mạnh kĩ thuật: 4A
Phong cách chơi: 4A
Thành tích: 1st VNYYC 2012 (4A), 2nd VNYYC 2015 (4A)
Nguyễn Trí Dũng
Nguyễn Trí Dũng Năm kinh nghiệm: 3 năm (từ 2013)
Điểm mạnh kĩ thuật: 3A
Phong cách chơi: 3A
Thành tích: 1st VNYYC 2013, 1st VNYYC 2014, 2nd Sài Gòn Perform, 2nd Sinh nhật yoyoaccessory, 2nd 84 Arena yoyo contest
Huỳnh Hữu Lộc
Huỳnh Hữu Lộc Năm kinh nghiệm: 5 Năm (từ 2010)
Điểm mạnh kỹ thuật: 1A
Phong cách chơi: 1A
Thành tích: 1st VNYYC 2013 (1A), 2nd VNYYC 2014 (1A), 4th VNYYC 2014 (4A), 3rd VNYYC 2015 (1A)
Nguyễn Khách Toàn
Nguyễn Khách Toàn Năm kinh nghiệm: 5 Năm (Từ 2010)
Điểm kỹ thuật 1A
Phong cách chơi 1A
Nguyễn Đức Thịnh
Nguyễn Đức Thịnh - Họ Tên: Nguyễn Đức Thịnh
- Nickname: Poko
- Ngày sinh: 8/71997
- Sở thích/đam mê: yo-yo, vẽ
Lê Hoàng Sơn
Lê Hoàng Sơn - Họ Tên: Lê Hoàng Sơn
- Nickname: yama
- Ngày sinh: 15/9/1999
- Sở thích/đam mê: Yoyo, nghe nhạc
Hoàng Quốc Cường
Hoàng Quốc Cường - Họ và tên: Hoàng Quốc Cường
- Nickname: Reborn, Choco-boy
- Ngày sinh: 31-10-1997
- Sở thích/đam mê: Yoyo, nghe nhạc, lượn phố, bartender (pha chế rượu)
Nguyễn Đức Vinh
Nguyễn Đức Vinh - Họ Tên: Nguyễn Đức Vinh
- Nickname: ヨダマ ハル (Yodama Haru)
- Ngày sinh: 8/4/1997
- Sở thích/đam mê: Truyện tranh và văn hóa Nhật Bản.
Nguyễn Thế Linh
Nguyễn Thế Linh - Họ Tên: Nguyễn Thế Linh
- Nickname: JeanKun
- Ngày sinh: 20/3/1992
- Sở thích/đam mê: Nấu ăn, làm đồ handmade, origami, vẽ, nghe nhạc